Znaczenie Zmartwychwstania – Renia Białek

Znaczenie Zmartwychwstania – Renia Białek

Ewangelia – dobra nowina o pojednaniu człowieka z Bogiem, o przebaczeniu grzechów – bez zmartwychwstania przestaje być pełną dobrą nowiną. Bo zmartwychwstanie czyni ofiarę Jezusa skuteczną. Jest uwieńczeniem dzieła Jezusa.Zmartwychwstanie potwierdzało to wszystko, co...
Znaczenie Zmartwychwstania – Renia Białek

Kim Jestem dla ciebie? – Pastor Renia Białek

Niektórym ludziom jest to obojętne jak nazywają Boga i do kogo się modlą. Uważają, że to ta sama osoba, która występuje pod różnymi imionami – ale my wierzący chrześcijanie musimy znać naszego Boga, musimy być świadomi komu oddajemy chwałę.Nam nie może się...
Znaczenie Zmartwychwstania – Renia Białek

Czy to w co wierzysz ma znaczenie? – Pastor Renia Białek

Człowiek został stworzony z pewną miarą wiary. To sprawia, że bez względu na to, czy człowiek wierzącym chrześcijaninem, czy nie, potrafi wierzyć zarówno we właściwe rzeczy, jak i w rzeczy totalnie absurdalne i niewłaściwe, a nawet złe.Nasza zdolność do wierzenia,...
Znaczenie Zmartwychwstania – Renia Białek

Czy prawda ma znaczenie? – Pastor Renia Białek

Co to jest prawda? Pytanie istotne dla człowieka, bo dotyczy znaczenia i sensu życia.Odpowiedź na to pytanie definiuje też wybory i decyzje jakie podejmujemy.Różni filozofowie próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie o prawdę i doszli do wniosku, że aby móc ocenić co...
Znaczenie Zmartwychwstania – Renia Białek

Modlitwa i Post – Pastor Renia Białek

Celem ofiary Chrystusa było, jest i będzie przywrócenie człowieka do relacji z Ojcem, z Bogiem, byśmy mogli spotkać się z Nim osobiście, nie poprzez pośredników, abyśmy w pełni wolności mogli Go uwielbiać i być przemieniani przez osobiste spotkanie się z Nim.Modlitwa...
„Twoja modlitwa ma znaczenie”

„Twoja modlitwa ma znaczenie”

Jesteśmy królewskim kapłaństwem – nasze modlitwy jako kapłanów mogą mieć wpływ na Boga i zmienić bieg wydarzeń w życiu człowieka. Nasze modlitwy jako przedstawicieli Króla królów – mogą unicestwić plany diabła.Z powodu modlitwy Abrahama, Bóg uratował Lota i jego...
„Kochaj Boga każdą swoją myślą”

„Kochaj Boga każdą swoją myślą”

Podobno dziennie przez naszą głowę przechodzi 60 tysięcy myśli. To one decydują o tym jak się czujemy i jak działamy. Wywierają na nas wpływ, jakaś jedna myśl może zasiać w nas niepewność, zmobilizować do działania, zainspirować, spowodować radość, smutek, albo...