Jesteśmy królewskim kapłaństwem – nasze modlitwy jako kapłanów mogą mieć wpływ na Boga i zmienić bieg wydarzeń w życiu człowieka. Nasze modlitwy jako przedstawicieli Króla królów – mogą unicestwić plany diabła.
Z powodu modlitwy Abrahama, Bóg uratował Lota i jego rodzinę, zanim zniszczył Sodomę i Gomorę. My nie wiemy, czy Lot był sprawiedliwy w oczach Pana. Jedyny powód, dla którego zostali uratowani – to, że należeli do Abrahama. Ze względu na sprawiedliwość Abrahama i jego modlitwę rodzina Lota została uratowana.