Niektórym ludziom jest to obojętne jak nazywają Boga i do kogo się modlą. Uważają, że to ta sama osoba, która występuje pod różnymi imionami – ale my wierzący chrześcijanie musimy znać naszego Boga, musimy być świadomi komu oddajemy chwałę.
Nam nie może się przytrafić myśl, że Bóg jest jeden, tylko ma wiele imion. To uchroni nas przed oddawaniem chwały komuś innemu niż prawdziwemu Bogu.
Nie możemy traktować chrześcijaństwa jako jakiejś religii pomiędzy innymi religiami. Chrześcijaństwo jest tak unikalne, bo to nie jest religia, ideologia czy teorie filozoficzne, jego podstawą jest Osoba Jezusa, Bożego Syna – Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie i nasze osobiste doświadczenie spotkania się z Nim. Dzięki ofierze, śmierci Jezusa możemy zbliżyć się do Boga. To była Boża inicjatywa. Nasze religijne uczynki nie miały z tym nic wspólnego. I co więcej dzięki zmartwychwstaniu Jezusa – możemy tu i teraz doświadczać realności obietnic Bożego Królestwa.