Co to jest prawda? Pytanie istotne dla człowieka, bo dotyczy znaczenia i sensu życia.
Odpowiedź na to pytanie definiuje też wybory i decyzje jakie podejmujemy.
Różni filozofowie próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie o prawdę i doszli do wniosku, że aby móc ocenić co jest prawdziwe, a co nie, musi istnieć jakaś prawda absolutna, obiektywna, niezależna od innych wartości, niezmienna w czasie, niestopniowana (nie może być prawdą w stopniu większym lub mniejszym).
Spory zaczynają się przy określeniu, kto decyduje o tym, co jest słuszne i prawdziwe. Kto jest źródłem prawdy. Według wierzących chrześcijan – to Bóg i Jego Słowo. Światopogląd chrześcijański najlepiej tłumaczy świat i jest najbardziej spójny.