Podobno dziennie przez naszą głowę przechodzi 60 tysięcy myśli. To one decydują o tym jak się czujemy i jak działamy. Wywierają na nas wpływ, jakaś jedna myśl może zasiać w nas niepewność, zmobilizować do działania, zainspirować, spowodować radość, smutek, albo niepokój.
A Słowo Boże mówi nam, że mamy kochać Boga każdą myślą. Jak to zrobić? Na szczęście w Słowie znajdziemy pewne wskazówki.