Celem ofiary Chrystusa było, jest i będzie przywrócenie człowieka do relacji z Ojcem, z Bogiem, byśmy mogli spotkać się z Nim osobiście, nie poprzez pośredników, abyśmy w pełni wolności mogli Go uwielbiać i być przemieniani przez osobiste spotkanie się z Nim.
Modlitwa i post łamie jarzmo nieprzyjaciela i przygotowuje do odebrania błogosławieństwa. Przełamują strach i zwątpienie – przynoszą radość i wiarę. Kiedy pościsz i modlisz się Bóg działa  w Twojej sprawie.