Ewangelia – dobra nowina o pojednaniu człowieka z Bogiem, o przebaczeniu grzechów – bez zmartwychwstania przestaje być pełną dobrą nowiną. Bo zmartwychwstanie czyni ofiarę Jezusa skuteczną. Jest uwieńczeniem dzieła Jezusa.
Zmartwychwstanie potwierdzało to wszystko, co Jezus mówił o sobie. Poprzez zmartwychwstanie Jezus objawił się jako Pan i Król, objawił swoją moc nie tylko nad diabłem, ale i nad śmiercią. To było zwycięstwo nad śmiercią, która panowała od czasu, kiedy Adam pierwszy człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu. To był potężny przełom w historii ludzkości. Zmartwychwstanie oznaczało, że śmierć
– konsekwencja grzechu i oddzielenie od Boga – już więcej nie panuje, bo odkupienie się dokonało i nie jesteśmy już potępieni. Oznacza, że jesteśmy usprawiedliwieni. Oznacza, że my, którzy wierzymy, również powstaniemy z martwych, będziemy żyć.