Jarzmo jest symbolem poddania się całkowicie Jezusowi jako Panu. On tylko jest Zbawicielem, ale Panem i Nauczycielem. W jarzmie Jezusa – uczysz się rzeczy, które przekraczają twoje własne umiejętności i siły. Uczysz się polegania na Nim.

Im bliżej Jego jesteśmy, tym bardziej jesteśmy podatni na zmianę, On nas przemienia, zaczynamy myśleć jak Jezus, mówić jak On, zachowywać się jak On i żyć jak On.

Zostaliśmy zaproszeni do życia z Jezusem, aby doświadczyć zupełnie nowego życia. Ta wspólna z Jezusem wędrówka sprawia również, że stajemy się, tak jak On, błogosławieństwem dla innych.