Our creator is a family (Father, Son, and Holy Spirit). He created us in his image. Then, we better mirror him when are also living as a family. That is, as his church.
Nasz Stwórca tworzy rodzinę (Ojciec, Syn i Duch Święty). Stworzył nas na swój obraz. Dlatego lepiej odzwierciedlamy Go, kiedy żyjemy jako rodzina. To znaczy, jako Jego Kościół.