Bóg jest autorem zarówno praw naturalnych, praw ziemi, jak i praw duchowych, praw nieba, ponieważ jest Bogiem porządku.

Kiedy na świecie pojawił się grzech, zaburzył ten porządek, ale Boże prawa pozostały niewzruszone. Bóg działa używając praw nieba, aby ustanawiać porządek Królestwa nieba i usuwać królestwo ciemności.
Dlatego też Jezus od samego początku ogłaszał nadejście Królestwa Bożego i w związku z tym wzywał ludzi do nawrócenia, czyli poddania się panowaniu Króla i przyjęcie Jego praw.
Jedną z kluczowych zasad Królestwa jest prawo fundamentu. Wszystko, co ważne w naszym życiu, zaczyna się od decyzji, która niesie z sobą konkretne konsekwencje.