Jedna z podstawowych zasad prawa rzymskiego głosi: Ignorantia legis non excusat.

Z nią połączone są dwie kolejne: Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem oraz Nieznajomość prawa szkodzi. Przytaczam te starożytne sentencje (na nich od dwóch tysięcy lat zbudowano wiele systemów prawnych, łącznie z obecnym, obowiązującym każdego z nas), ponieważ życie w Królestwie Bożym zakłada uczenie się zarówno praw jego funkcjonowania, jak i życie według nich, a to skutkuje odpowiednią jakością życia. Podobnie nieznajomość, czy też ignorowanie tych praw prowadzi do poważnych życiowych konsekwencji.