„Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności”

„Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności”

Jedna z podstawowych zasad prawa rzymskiego głosi: Ignorantia legis non excusat. Z nią połączone są dwie kolejne: Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem oraz Nieznajomość prawa szkodzi. Przytaczam te starożytne sentencje (na nich od dwóch tysięcy lat zbudowano...